+31 (0)182 39 44 55 team@burosix.nl

Compassion

PROJECT VOOR

Compassion

Sinds

2018

Werkzaamheden

Advies en strategie

De uitdaging

Compassion Nederland is een Christelijke sponsororganisatie gericht op het bevrijden van individuele kinderen uit (extreme) armoede, in Jezus’ naam. Compassion beweegt haar sponsoren om actief te sponsoren. Dit doet ze door middel van vier pijlers; bidden, het geven van een extra (geld)bijdrage, het in contact blijven met het sponsorkind door het schrijven van een brief of het sponsorkind te bezoeken tijdens een georganiseerde of individuele reis. Het bezoeken van een sponsorkind is de kleinste pijler van Compassion, maar ook meteen de meest intensieve. Compassion Nederland heeft de wens om hun bekendheid te vergroten en meer deelnemers te verkrijgen aan de reizen, met als specifiek uitgangspunt de reis naar Ecuador in het najaar 2019. Aan ons de vraag een advies uit te brengen over de manier waarop zij dit het beste kunnen bereiken.

 

De onderzoeksvraag

“Op welke manier kan Compassion Nederland haar bekendheid vergroten met als doel meer deelnemers te verkrijgen voor de toekomstige reis naar Ecuador in 2019?”

De oplossing

Door middel van een uitgebreide doelgroep analyse, naar de huidige en de potentiele doelgroep, en onderzoek naar beïnvloedende factoren voor het wel of niet deelnemen aan een sponsorreis, is een advies opgesteld aan Compassion Nederland. De adviezen zijn gericht op het actiever betrekken van de huidige achterban, het bereiken van de potentiele doelgroep en het vergroten van het aantal sponsoren.

Bericht succesvol afgeleverd

  • Het advies bevatte concrete handvatten voor Compassion Nederland om direct mee aan de slag te gaan
  • Compassion Nederland heeft enkele aanbevelingen direct meegenomen in een sponsortevredenheidsonderzoek
  • Het adviesrapport biedt handvatten voor Compassion Nederland om de aankomende campagne (gericht op bewustzijn) bij te sturen n.a.v. de beschreven communicatiedoelstellingen in het rapport
  • Het adviesrapport bevat aanbevelingen voor PR, waar we een vervolgrapport voor geschreven hebben met praktische tips, handvatten en voorbeelden van PR samenwerkingen.

Bekijk ook deze projecten