Crisiscommunicatie

Imagoschade wordt verleden tijd

Heb je te maken met een calamiteit, reorganisatie of fraudezaak die jouw imago ernstig beschadigt? Zo’n crisis waait niet zomaar over, maar vraagt om gedegen crisismanagement. Wij hebben langdurige en gevarieerde ervaring op dit vakgebied en kunnen onszelf specialisten in (preventieve) crisiscommunicatie noemen. Met een helder vooraf opgesteld communicatieplan blussen wij figuurlijk de brand om imagoschade te beperken. We brengen onmiddellijk een eenduidige verklaring uit, monitoren de media-aandacht, fungeren als tussenpersoon voor de media en organiseren waar nodig een persconferentie. Wij helpen je tevens weer aan een goede naam door middel van online en offline reputatiemanagement.

Wij kunnen je helpen met:

  • Communicatieadvies
  • Reputatiemanagement
  • (Crisis)communicatieplan
  • Persconferenties
  • Vertegenwoordiging
  • Socialmediastrategie

Meer weten over Crisiscommunicatie?

Neem contact op met Vincent van Leeuwen.

T: 0182-39 44 55
E: vincent@burosix.nl