+31 (0)182 39 44 55 team@burosix.nl

Brandbrief met onderstaande tekst, is per heden verstuurd aan minister-president en minister van Algemene Zaken, drs. Mark Rutte, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. Ernst Kuipers en minister van Economische Zaken en Klimaat, mr. drs. Micky Adriaansens.

Van der Valk: “de maat is vol”

Vrijdag 14 januari 2022Van der Valk kan een eventuele verlenging van de COVID-maatregelen door de overheid niet langer accepteren. De maatregelen eisen een onredelijk hoge tol voor onze branche en zijn bedrijfseconomisch en sociaal niet meer te verantwoorden. Het is niet uit te leggen dat er met verschillende maten gemeten wordt in verschillende sectoren en dat het beleid in Nederland in hoge mate afwijkt van de ons omringende landen. Onze bedrijven in het buitenland zijn wel open. De horecasector wordt hierdoor onevenredig zwaar getroffen. De maatregelen zijn onredelijk en onevenwichtig in vergelijking met andere sectoren in onze samenleving en het buitenland. Kortom, er is veel onbegrip en wij kunnen en willen niet langer zo door.

Van der Valk is in Nederland de grootste werkgever in de horeca met meer dan 15.000 medewerkers. Wij hebben ons tijdens de pandemie gehouden aan de regelgeving en ons op meerdere manieren ingezet voor het maatschappelijk belang. Wij hebben ons samen met onze branchevereniging constructief opgesteld en begrip getoond. Er is steeds initiatief genomen door het starten van een dialoog en het zoeken naar een redelijke balans tussen de volksgezondheid en de economische gevolgen van deze pandemie. Met als doel samen door deze crisis heen te komen. Er is nu echter een grens bereikt.

De bewuste keuze om onze branche anders te behandelen dan andere branches en ondergeschikt te maken in vrijwel iedere afweging, veroorzaakt grote schade voor ons en onze branchegenoten. Dit zorgt voor financiële problemen bij ondernemers en heeft zware gevolgen voor de mentale gezondheid van onze medewerkers. Maar ook zorgt de uitstroom van medewerkers naar andere branches voor grote structurele problemen binnen ons werkveld. De huidige financiële compensatieregelingen zijn niet toereikend en pakken zeer nadelig uit voor grote ondernemingen. In andere Europese landen waarin Van der Valk actief is, worden de grote ondernemingen veel beter ondersteund. De regering legt daarmee een groot deel van de schade direct bij onze ondernemers en werknemers. Financiële compensatie voor deze schade is noodzakelijk, maar kan in de toekomst ook grotendeels voorkomen worden door ons op veilige en verantwoorde wijze te laten ondernemen. Zoals dat ook in andere branches gebeurt.

Inmiddels zijn wij in de situatie beland waarbij wij een keuze moeten gaan maken. Indien er op zeer korte termijn geen passend perspectief geboden wordt, kunnen wij niet anders dan onze verantwoordelijkheid nemen voor de continuïteit van onze bedrijven en het welzijn van onze werknemers. Wij respecteren de regels tot nog toe, maar kunnen niet garanderen dat wij ons daaraan blijven houden zonder dit perspectief. Onze hotels en restaurants kunnen op een veilige manier, met inachtneming van de basisregels, open voor gasten. Wij hebben op diverse momenten tijdens deze pandemie bewezen dat wij adequaat met Corona om kunnen gaan.

Bied ons en horeca Nederland perspectief!

————————————————

Noot voor de redactie, niet voor publicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Contactpersoon: BuroSix – Vincent van Leeuwen
Telefoonnummer: 0182 – 39 44 55 / 06 – 54 28 03 32
E-mail: vincent@burosix.nl